Anty
pedago
gika

bez bogów | bez panów | bez ministerstwa oświaty